Xem Nhiều 3/2023 #️ Làm Thế Nào Để Đạt Được Điểm Tối Đa Phần Đọc Hiểu? # Top 7 Trend | Topcareplaza.com

Xem Nhiều 3/2023 # Làm Thế Nào Để Đạt Được Điểm Tối Đa Phần Đọc Hiểu? # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Làm Thế Nào Để Đạt Được Điểm Tối Đa Phần Đọc Hiểu? mới nhất trên website Topcareplaza.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

/******/ #huge_it_loading_image_2 { height:375px; width:600px; display: table-cell; text-align: center; vertical-align: middle; } #huge_it_loading_image_2.display { display: table-cell; } #huge_it_loading_image_2.nodisplay { display: none; } #huge_it_loading_image_2 img { margin: auto 0; width: 20% !important; } .huge_it_slideshow_image_wrap_2 { height:375px; width:600px; max-width: calc(100% – 0px); position:relative; display: block; text-align: center; /*HEIGHT FROM HEADER.PHP*/ clear:both; float:none; margin:0px auto; border-style: solid; border-left: 0 !important; border-right: 0 !important; opacity:0 } .huge_it_slideshow_image_wrap1_2.display { width: 100%; height: 100%; } .huge_it_slideshow_image_wrap1_2.display { display: block; } .huge_it_slideshow_image_wrap1_2.nodisplay { opacity: 0; } .huge_it_slideshow_image_wrap_2 * { box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; -webkit-box-sizing: border-box; } .huge_it_slideshow_image_2 { width: 100%; height: 100%; max-width: 100%; max-height: 100%; } .huge_it_slideshow_image_wrap1_2{ height:375px; width:600px; max-width: 100%; } #huge_it_slideshow_left_2, #huge_it_slideshow_right_2 { cursor: pointer; display:none; height: 100%; outline: medium none; position: absolute; z-index: 13; margin-top: 0 !important; top: 50%; transform: translateY(-50%); } #huge_it_slideshow_left-ico_2, #huge_it_slideshow_right-ico_2 { z-index: 13; -moz-box-sizing: content-box; box-sizing: content-box; cursor: pointer; display: table; left: -9999px; line-height: 0; margin-top: -15px; position: absolute; top: 50%; /*z-index: 10135;*/ } #huge_it_slideshow_left-ico_2:hover, #huge_it_slideshow_right-ico_2:hover { cursor: pointer; } .huge_it_slideshow_image_container_2 { display: table; position: relative; top:0; left:0; text-align: center; vertical-align: middle; width:100%; overflow:hidden; height: 100%; } .huge_it_slideshow_title_text_2 { text-decoration: none; position: absolute; z-index: 11; display: inline-block; width: 24%; /*height: 44 %;*/ right:3%;top:3%; padding: 2%; text-align: right; font-weight: bold; color: #000000; background: rgba(255,255,255,0.7) !important; border-style: solid; font-size: 13px; border-width: 0px; border-color: #ffffff; border-radius: 4px; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { text-decoration: none; position: absolute; z-index: 11; border-style:solid; display: inline-block;

width:64%; /*height:44%;*/ right:3%;bottom:3%; padding:3%; text-align:justify; color:#ffffff; background:rgba(0,0,0,0.7) !important; border-style:solid; font-size:13px; border-width:0px; border-color:#ffffff; border-radius:0px; } .huge_it_slideshow_title_text_2.none, .huge_it_slideshow_description_text_2.none, .huge_it_slideshow_title_text_2.hidden, .huge_it_slideshow_description_text_2.hidden {display:none;} .huge_it_slideshow_title_text_2 h1, .huge_it_slideshow_description_text_2 h1, .huge_it_slideshow_title_text_2 h2, .huge_it_slideshow_title_text_2 h2, .huge_it_slideshow_title_text_2 h3, .huge_it_slideshow_title_text_2 h3, .huge_it_slideshow_title_text_2 h4, .huge_it_slideshow_title_text_2 h4, .huge_it_slideshow_title_text_2 p, .huge_it_slideshow_title_text_2 p, .huge_it_slideshow_title_text_2 strong, .huge_it_slideshow_title_text_2 strong, .huge_it_slideshow_title_text_2 span, .huge_it_slideshow_title_text_2 span, .huge_it_slideshow_title_text_2 ul, .huge_it_slideshow_title_text_2 ul, .huge_it_slideshow_title_text_2 li, .huge_it_slideshow_title_text_2 li { padding:2px; margin:0; } .huge_it_slide_container_2 { display: table-cell; margin: 0 auto; position: relative; vertical-align: middle; width:100%; height:100%; _width: inherit; _height: inherit; } .huge_it_slide_bg_2 { margin: 0 auto; width:100%; height:100%; _width: inherit; _height: inherit; } .huge_it_slide_bg_2 li img{ position: absolute; /*top: -0px !important; left: -0px !important;*/ left:0; height: 100%; } .huge_it_slide_bg_2 li iframe{ width: 100%; height: 100%; } .huge_it_slider_2 { width:100%; height:100%; display:table !important; padding:0 !important; margin:0 !important; } .huge_it_slideshow_image_item_2 { width:100%; height:100%; _width: inherit; _height: inherit; display: table-cell; filter: Alpha(opacity=100); opacity: 1; position: absolute !important; top:0 !important; left:0 !important; vertical-align: middle; z-index: 1; margin:0 !important; padding:0 !important; overflow: hidden !important; border-radius: 0px !important; } .huge_it_slideshow_image_second_item_2 { width:100%; height:100%; _width: inherit; _height: inherit; display: table-cell; filter: Alpha(opacity=0); opacity: 0; position: absolute !important; top:0 !important; left:0 !important; vertical-align: middle; overflow:hidden; margin:0 !important; visibility:visible !important; padding:0 !important; border-radius: 0px !important; } .huge_it_slideshow_image_second_item_2 a, .huge_it_slideshow_image_item_2 a { display:block; width:100%; height:100%; } .huge_it_grid_2 { display: none; height: 100%; overflow: hidden; position: absolute; width: 100%; } .huge_it_gridlet_2 { opacity: 1; filter: Alpha(opacity=100); position: absolute; } .huge_it_slideshow_dots_container_2 { display: table; position: absolute; width:100% !important; height:100% !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 { margin: 0 auto; overflow: hidden; position: absolute; width:100%; height:30px; } .huge_it_slideshow_dots_2 { display: inline-block; position: relative; cursor: pointer; box-shadow: 1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1) inset, 1px 1px 1px rgba(255,255,255,0.1); width:10px; height: 10px; border-radius: 10px; background: #00f; margin: 10px; overflow: hidden; z-index: 17; } .huge_it_slideshow_dots_active_2 { opacity: 1; filter: Alpha(opacity=100); } .huge_it_slideshow_dots_deactive_2 { } .huge_it_slideshow_image_wrap_2 { background:#ffffff; border-width:0px; border-color:#ffffff; border-radius:0px; } .huge_it_slideshow_image_wrap_2.nocolor { background: transparent; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 { top:0; } .huge_it_slideshow_dots_2 { background:#000000; } .huge_it_slideshow_dots_active_2 { background:#ffffff; } /*//////////////////////slider thunbnail styles start///////////////////////////*/ .bx-viewport { height: 100px !important; -webkit-transform: translatez(0); } border-bottom: none !important; } margin:0 !important; padding: 0 !important; } list-style-type:none !important; margin: 0 !important; padding: 0 !important; } .bx-wrapper { position: relative; margin: 0 auto 0 auto; padding: 0; max-width: px !important; *zoom: 1; -ms-touch-action: pan-y; touch-action: pan-y; } .huge_it_slideshow_thumbs_container_2{ display: none; } .huge_it_slideshow_thumbs_2{ margin: 0; } .huge_it_slideshow_thumbs_2 li{ display: inline-block; height: 100px ; } .huge_it_slideshow_thumbnails_2 { display: inline-block; position: relative; cursor: pointer; background: #FFFFFF; z-index: 17; height: 100px; } .sl_thumb_img{ width: 100% !important; height: 100% !important; display: block; margin: 0 auto; } .sl_thumb_img2{ height: 100% !important; display: block; margin: 0 auto; } .trans_back{ width: 100%; height: 100%; top:0; position: absolute; background:rgba(255,255,255,0.5); transition: 0.3s ease; } .trans_back:hover{ background:none !important; } .play-icon.youtube {background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/images/play.youtube.png) center center no-repeat; width: 100%; height: 100%; top:0; position: absolute;} .play-icon.vimeo {background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/images/play.vimeo.png) center center no-repeat; width: 100%; height: 100%; top:0; position: absolute; } .bx-wrapper { border: 0 solid #fff; background: #fff; } /*////////////slider thunbnail styles end//////////////*/ #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-21px; height:43px; width:29px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-21px; height:43px; width:29px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; }

@media screen and (max-width: 600px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 13px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 13px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:10px; height:10px; border-radius:10px; margin: 10px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-21px; height:4343px; width:29px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-21px; height:43px; width:29px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 572px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 12.3933333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 12.3933333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:9.53333333333px; height:9.53333333333px; border-radius:9.53333333333px; margin: 9.53333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-20.02px; height:40.993333333343px; width:27.6466666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-20.02px; height:40.9933333333px; width:27.6466666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 544px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 11.7866666667px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 11.7866666667px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:9.06666666667px; height:9.06666666667px; border-radius:9.06666666667px; margin: 9.06666666667px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-19.04px; height:38.986666666743px; width:26.2933333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-19.04px; height:38.9866666667px; width:26.2933333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 516px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 11.18px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 11.18px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:8.6px; height:8.6px; border-radius:8.6px; margin: 8.6px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-18.06px; height:36.9843px; width:24.94px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-18.06px; height:36.98px; width:24.94px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 488px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 10.5733333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 10.5733333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:8.13333333333px; height:8.13333333333px; border-radius:8.13333333333px; margin: 8.13333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-17.08px; height:34.973333333343px; width:23.5866666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-17.08px; height:34.9733333333px; width:23.5866666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 460px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 9.96666666667px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 9.96666666667px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:7.66666666667px; height:7.66666666667px; border-radius:7.66666666667px; margin: 7.66666666667px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-16.1px; height:32.966666666743px; width:22.2333333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-16.1px; height:32.9666666667px; width:22.2333333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 432px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 9.36px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 9.36px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:7.2px; height:7.2px; border-radius:7.2px; margin: 7.2px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-15.12px; height:30.9643px; width:20.88px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-15.12px; height:30.96px; width:20.88px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 404px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 8.75333333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 8.75333333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:6.73333333333px; height:6.73333333333px; border-radius:6.73333333333px; margin: 6.73333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-14.14px; height:28.953333333343px; width:19.5266666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-14.14px; height:28.9533333333px; width:19.5266666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 376px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 8.14666666667px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 8.14666666667px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:6.26666666667px; height:6.26666666667px; border-radius:6.26666666667px; margin: 6.26666666667px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-13.16px; height:26.946666666743px; width:18.1733333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-13.16px; height:26.9466666667px; width:18.1733333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 348px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 7.54px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 7.54px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:5.8px; height:5.8px; border-radius:5.8px; margin: 5.8px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-12.18px; height:24.9443px; width:16.82px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-12.18px; height:24.94px; width:16.82px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 320px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 6.93333333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 6.93333333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:5.33333333333px; height:5.33333333333px; border-radius:5.33333333333px; margin: 5.33333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-11.2px; height:22.933333333343px; width:15.4666666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-11.2px; height:22.9333333333px; width:15.4666666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 292px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 6.32666666667px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 6.32666666667px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:4.86666666667px; height:4.86666666667px; border-radius:4.86666666667px; margin: 4.86666666667px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-10.22px; height:20.926666666743px; width:14.1133333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-10.22px; height:20.9266666667px; width:14.1133333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 264px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 5.72px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 5.72px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:4.4px; height:4.4px; border-radius:4.4px; margin: 4.4px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-9.24px; height:18.9243px; width:12.76px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-9.24px; height:18.92px; width:12.76px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 236px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 5.11333333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 5.11333333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:3.93333333333px; height:3.93333333333px; border-radius:3.93333333333px; margin: 3.93333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-8.26px; height:16.913333333343px; width:11.4066666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-8.26px; height:16.9133333333px; width:11.4066666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 208px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 4.50666666667px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 4.50666666667px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:3.46666666667px; height:3.46666666667px; border-radius:3.46666666667px; margin: 3.46666666667px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-7.28px; height:14.906666666743px; width:10.0533333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-7.28px; height:14.9066666667px; width:10.0533333333px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 180px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 3.9px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 3.9px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:3px; height:3px; border-radius:3px; margin: 3px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-6.3px; height:12.943px; width:8.7px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-6.3px; height:12.9px; width:8.7px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } @media screen and (max-width: 152px) { .huge_it_slideshow_title_text_2 { font-size: 3.29333333333px !important; } .huge_it_slideshow_description_text_2 { font-size: 3.29333333333px !important; } .huge_it_slideshow_dots_thumbnails_2 .huge_it_slideshow_dots_2 { width:2.53333333333px; height:2.53333333333px; border-radius:2.53333333333px; margin: 2.53333333333px; } #huge_it_slideshow_left_2 { left:0; margin-top:-5.32px; height:10.893333333343px; width:7.34666666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) left top no-repeat; background-size: 200%; } #huge_it_slideshow_right_2 { right:0; margin-top:-5.32px; height:10.8933333333px; width:7.34666666667px; background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/Front_images/arrows/arrows.simple.png) right top no-repeat; background-size: 200%; } } /******/

Điều này sẽ cực kỳ dễ dàng nếu có sự trợ giúp đắc lực của sơ đồ tư duy

Bước 1: Xác định nội dung văn bản và lựa chọn hình ảnh trung tâm phù hợp

Ví dụ:

Bước 2: Xác định các cấp độ của câu hỏi.

Ví dụ:

Thông thường một đề đọc hiểu gồm có 4 câu hỏi ở 4 cấp độ khác nhau. Khi phân chia các cấp độ của câu hỏi, nếu là giáo viên có thể biết câu hỏi mình đặt ra đã đúng chuẩn chưa, còn nếu là học sinh có thể biết được cách trả lời tùy mức độ yêu cầu.

Nhận biết là câu hỏi cấp độ 1: chỉ cần học sinh đọc kĩ văn bản để nhận ra phong cách, phương thức biểu đạt hay nội dung chính của văn bản… câu hỏi cấp độ này chỉ cần trả lời thật ngắn gọn, đủ ý.

Thông hiểu là câu hỏi đòi hỏi bắt đầu tư duy và suy nghĩ để tìm câu trả lời, đôi khi câu trả lời ở ngay trong văn bản. Dạng câu hỏi thông hiểu thường là vì sao, ý nghĩa của, liệt kê các hình ảnh…học sinh không cần suy nghĩ quá sâu xa, không cần suy nghĩ ngoài văn bản.

Vận dụng là câu hỏi cấp độ 3 thường yêu cầu học sinh nhận định đánh giá vấn đề hoặc phân tích một phần văn bản. Câu hỏi này đòi hỏi học sinh có thái độ, quan điểm riêng của bản thân. Câu hỏi chưa đòi hỏi khả năng hành văn nhưng ý phải rõ ràng, mạch lạc.

Vận dụng cao là câu hỏi cấp độ 4 thường yêu cầu học sinh từ vấn đề đặt ra trong văn bản vận dụng vào giải quyết một tình huống thực tế. Bạn phải vận dụng kiến thức xã hội cộng với khả năng hành văn để viết đoạn ngắn sao cho thật xúc tích, các ý không trùng lặp.

Như vậy xác định được mục đích của câu hỏi ngay từ đầu sẽ giúp bạn trả lời đúng trọng tâm đúng yêu cầu của câu hỏi. Người xưa có câu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Bước 3: Hình thành ý trả lời.

Đây là bước quan trọng nhất giúp bạn ăn điểm hoàn toàn. Thông thường, bạn hay bị sót ý khi trả lời các câu hỏi đọc hiểu, nhưng với sơ đồ tư duy các ý sẽ được phân chia và không bao giờ lặp nhau.

Để đi đến đáp án cuối cùng, bạn phải trải qua nhiều bước. Điều này tương ứng với các cấp độ của sơ đồ tư duy.

Ví dụ: để xác định được nội dung chính của văn bản (chủ đề của văn bản), trước tiên bạn phải xác định được đề tài của văn bản.

Xác định đề tài bạn trả lời cho câu hỏi: ai, cái gì, sự việc gì… (đề tài người lính, đề tài người nông dân, đề tài tình mẫu tử, đề tài về lòng yêu nước….)

Hay khi chỉ ra ý nghĩa một hình ảnh nào đó, bạn phải phân ra nghĩa đen và nghĩa bóng từ đó thấy được thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm

Khi rút ra cảm nhận, suy nghĩ thực tế, bạn cần phân biệt rõ bài học về nhận thức, tư tưởng, hành động

Ý nghĩa của việc đọc hiểu văn bản bằng sơ đồ tư duy

Nhận thức vấn đề bằng cả ngôn từ lẫn hình ảnh

Tạo trường liên tưởng trong thực tế và phát huy các ý tưởng sáng tạo

Xác định được mục tiêu câu hỏi, định hướng cách trả lời

Sơ đồ nhiều cấp bậc, tiếp cận vấn đề từ dễ đến khó

Hệ thống ý rõ ràng, đầy đủ dễ dàng thêm và bổ sung các ý.

Phát triển tư duy mạch lạc, không lặp ý.

Từ sơ đồ dễ dàng diễn đạt ý theo cách hành văn của bản thân.

Lưu ý khi làm đọc hiểu văn bản bằng sơ đồ tư duy.

Thích hợp cho việc học tập tại nhà hoặc trên lớp

Dễ dàng phác họa ý trên giấy nháp khi trong phòng thi

Cần tạo thói quen tư duy giúp làm bài tốt khi đi thi

Hiệu quả khi làm việc nhóm, các thành viên cùng nhận xét bổ sung

Giữa 4 cấp độ tư duy có thể không có ranh giới rõ ràng, đôi khi để làm tốt vận dụng vẫn cần đến tư duy nhận biết, thông hiểu.

Đề bài minh họa

Chim sơn ca trên đảo Sơn Ca

Đảo Sơn Ca không có sơn ca

Ngày và đêm rùng rùng tiếng sóng

Lúc nào biển cũng là biển động

Sóng ngả nghiêng ầm vỡ quanh nhà…

Đảo Sơn Ca không có sơn ca

Đêm trăng lên cát trắng mà đỏ áy

Ngày lòe lửa, hoàng hôn rần rật cháy

Cỏ chưa kịp non đã vội úa già.

Đảo Sơn Ca không có sơn ca

Không có giống chim nào sống được

Cái doi cát mỏng manh như bọt nước

Trôi lang thang trên mặt biển sẫm màu mây

Có tiếng chim nào ríu ran đâu đây

Mà hòn đảo bỗng bồng bềnh hư ảo

Tôi ngước tìm. Thấy anh lính Hải quân

Đứng ngang trời thổi sáo…

(Trần Đăng Khoa, Đảo Sơn Ca, 4 – 1976)

Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 2: Hãy liệt kê những hình ảnh thể hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đảo xa.

Câu 3: Câu thơ được nhắc lại nhiều lần: Đảo Sơn Ca không có sơn ca nhằm nhấn mạnh ý nghĩa thông điệp gì?

Câu 4: Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh anh lính Hải quân trong hai câu thơ cuối:

Tôi ngước tìm. Thấy anh lính Hải quân

Đứng ngang trời thổi sáo…

Hướng dẫn học sinh hình thành câu trả lời:

Đáp án Hướng dẫn cách làm bài

Câu 1:

Thể loại thơ: tự do

Dựa vào quy phạm về hình thức để xác định thể thơ.

Câu 2:

Những hình ảnh thể hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đảo xa là:

+ Rùng rùng tiếng sóng

+ Sóng ngả nghiêng ầm vỡ

+ Cỏ chưa kịp non đã úa già

+ Không giống chim nào sống được

+ Ngày lòe lửa, hoàng hôn rần rật cháy

Sử dụng phương pháp đọc lướt bằng mắt để thu thập thông tin. Chú ý các tín hiệu của thiên nhiên: sóng, cây cỏ, chim…

Câu 3:  Câu thơ được điệp lại “Đảo Sơn Ca không có sơn ca” nhằm:

+ Nhấn mạnh thiên nhiên nơi đảo xa rất khắc nghiệt. Sự sống ở đây rất hiếm hoi.

+ Hòn đảo mang tên Sơn Ca như một sự khẳng định sức sống mãnh liệt của con người, đặc biệt là tâm hồn yêu đời, yêu sự sống, lạc quan trước mọi thử thách.

Phân tích và chỉ ra được sự đối lập giữa những khốc liệt của thiên nhiên với sức sống trong tâm hồn con người nơi đây.

Câu 4: Hình ảnh người lính hải quân:

– Hiên ngang bất khuất trước không gian rộng lớn của trời, của sóng.

– Trên đảo dù có khó khăn, khắc nghiệt đến đâu thì con người vẫn có thể tồn tại.

– Tiếng sáo là điệu tâm hồn lạc quan, yêu đời vang lên giữa biển trời mênh mông.

– Đồng thời cho thấy người lính luôn vững vàng ý chí luôn cầm chắc tay súng canh giác vùng biển quê hương.

– Lý giải vì sao đảo không có sơn ca lại mang tên Sơn Ca: mỗi người lính như một tiếng Sơn Ca cất lên giai điệu Tổ quốc.

à Tâm trạng của tác giả: ngạc nhiên, khâm phục và đầy tự hào về người lính.

Sử dụng thao tác lập luận phân tích.

Chú ý các hình ảnh, chi tiết: tư thế, tiếng sáo…

Chú ý sự đối lập giữa 3 khổ trên (không có sự sống) với hình ảnh anh lính Hải quân ở cuối bài.

var pausehover=”on”; var huge_video_playing={}; var autoplayMatch={}; var scrolling; var ifhasthumb =”dotstop”; scrolling = pausehover != ‘on’; jQuery(window).load(function(){ setTimeout(function(){ jQuery(‘.huge_it_slide_container_2’).mouseleave(); }, 10); });

var YTdeferred = jQuery.Deferred(); window.onYouTubeIframeAPIReady = function() { YTdeferred.resolve(window.YT); }; YTdeferred.done(function(YT) { jQuery(‘.huge-it-iframe’).each(function(){

var el_id = jQuery(this).attr(‘data-element-id’); var volume = HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘volume’];

window[‘onPlayerReady’+el_id] = function(event) { window[‘player_’+el_id][‘setVolume’](volume); } }); jQuery(‘.huge-it-iframe’).each(function(){

var id = jQuery(this).attr(‘id’); var el_id = jQuery(this).attr(‘data-element-id’); var controls = HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘controls’]; var showinfo = HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘showinfo’]; var url = HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘videoId’];

window[‘player_’+el_id] = new YT.Player(id, { height: ‘375’, width: ‘600’, videoId: url, playerVars: { ‘controls’: controls, ‘showinfo’: showinfo, ‘rel’:0 }, events: { ‘onError’: window[‘onPlayerError’+el_id], ‘onReady’: window[‘onPlayerReady’+el_id], ‘onStateChange’: window[‘onPlayerStateChange’+el_id], ‘loop’:1 } }); }) });

jQuery(function(){ jQuery(‘.huge-it-iframe’).each(function(){

var el_id = jQuery(this).attr(‘data-element-id’); var quality = HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘quality’];

window[‘onPlayerStateChange’+el_id] = function(event) {

if (event.data == YT.PlayerState.PLAYING) { HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+el_id][‘state’]=’played’; event.target.setPlaybackQuality(quality); } } });

}); function stopYoutubeVideo(currentVideo,nextVideo) { if(currentVideo) { (HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+currentVideo][‘state’])?currentVideo&&(window[‘player_’+currentVideo][‘pauseVideo’]()):currentVideo&&(window[‘player_’+currentVideo][‘stopVideo’]()); } nextVideo&&HUGEIT_YT_IFRAMES[‘iframe’+nextVideo][‘autoplay’]&&(window[‘player_’+nextVideo][‘playVideo’]()); }

function stopVimeoVideo(currentVideo,nextVideo){ jQuery(currentVideo).vimeo(‘pause’); jQuery(nextVideo).vimeo(‘play’); } /*** initialize And youtube autopay ***/ jQuery( window ).load(function() { (function VimeoOptionsReady(){ jQuery(‘.huge-it-iframe-vimeo’).each(function(){ var el_id = jQuery(this).attr(‘data-element-id’); jQuery(this).vimeo(‘setColor’,HUGEIT_VIMEOS[‘iframe’+el_id][‘color’]); jQuery(this).vimeo(‘setVolume’,HUGEIT_VIMEOS[‘iframe’+el_id][‘volume’]); }) }());

if(‘off’ == ‘on’) { if(jQuery(‘.huge-it-iframe-vimeo.autoplay’).length) {

(function AutoplayVimeo() { var setplayVideo = setInterval(hugeitframe, 100); function hugeitframe() { var vimeo1 = jQuery(‘.huge_it_slider_2 li’).first().find(‘.autoplay’) if(vimeo1.length) { vimeo1.vimeo(‘play’); clearInterval(setplayVideo); } } }()); }

if(jQuery(‘.huge-it-iframe.autoplay’).length) {

(function AutoplayYoutube() { var setplayVideo = setInterval(hugeitframe, 100); function hugeitframe() { jQuery(‘.huge-it-iframe.autoplay’).each(function(){

var el_id = jQuery(this).attr(‘data-element-id’);

if(window[‘player_’+el_id]) { window[‘player_’+el_id][‘playVideo’](); clearInterval(setplayVideo); } }); } }()); } } var myid = jQuery(this).data(‘rowid’); myid = parseInt(myid); eval(‘player_’ + myid + ‘.playVideo()’); ev.preventDefault(); }); }); if(typeof sliderID_array ==”undefined”) { var sliderID_array=; } var data_2 = ; var event_stack_2 = ; var huge_it_transition_duration_2 = 1000; var huge_interval = {}; var id_array_index = sliderID_array.length; sliderID_array[id_array_index] = window.clearInterval(huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2]);

var huge_it_current_key_2 = ”; function huge_it_move_dots_2() { var image_left = jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_active_2”).position().left; var image_right = jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_active_2”).position().left + jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_active_2″).outerWidth(true);

} function huge_it_testBrowser_cssTransitions_2() { return huge_it_testDom_2(‘Transition’); } function huge_it_testBrowser_cssTransforms3d_2() { return huge_it_testDom_2(‘Perspective’); } function huge_it_testDom_2(prop) { var browserVendors = [”, ‘-webkit-‘, ‘-moz-‘, ‘-ms-‘, ‘-o-‘, ‘-khtml-‘]; var domPrefixes = [”, ‘Webkit’, ‘Moz’, ‘ms’, ‘O’, ‘Khtml’]; var i = domPrefixes.length; while (i–) { if (typeof document.body.style[domPrefixes[i] + prop] !== ‘undefined’) { return true; } } return false; } function huge_it_cube_2(tz, ntx, nty, nrx, nry, wrx, wry, current_image_class, next_image_class, direction) {

/* If browser does not support 3d transforms/CSS transitions.*/ if (!huge_it_testBrowser_cssTransitions_2()) { jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”); return huge_it_fallback_2(current_image_class, next_image_class, direction); } if (!huge_it_testBrowser_cssTransforms3d_2()) { return huge_it_fallback3d_2(current_image_class, next_image_class, direction); } jQuery(current_image_class).css({‘z-index’: ‘none’}); jQuery(next_image_class).css({‘z-index’ : 2}); huge_it_trans_in_progress_2 = true; /* Set active thumbnail.*/ jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”); jQuery(“.huge_it_slide_bg_2”).css(‘perspective’, 1000); jQuery(current_image_class).css({ transform : ‘translateZ(‘ + tz + ‘px)’, backfaceVisibility : ‘hidden’ });

jQuery(“.huge_it_slideshow_image_wrap_2,.huge_it_slide_bg_2,.huge_it_slideshow_image_item_2,.huge_it_slideshow_image_second_item_2 “).css(‘overflow’, ‘visible’);

jQuery(next_image_class).css({ opacity : 1, filter: ‘Alpha(opacity=100)’, backfaceVisibility : ‘hidden’, transform : ‘translateY(‘ + nty + ‘px) translateX(‘ + ntx + ‘px) rotateY(‘+ nry +’deg) rotateX(‘+ nrx +’deg)’ }); jQuery(“.huge_it_slider_2”).css({ transform: ‘translateZ(-‘ + tz + ‘px)’, transformStyle: ‘preserve-3d’ }); /* Execution steps.*/ setTimeout(function () { jQuery(“.huge_it_slider_2”).css({ transition: ‘all ‘ + huge_it_transition_duration_2 + ‘ms ease-in-out’, transform: ‘translateZ(-‘ + tz + ‘px) rotateX(‘+ wrx +’deg) rotateY(‘+ wry +’deg)’ }); }, 20); /* After transition.*/ jQuery(“.huge_it_slider_2”).one(‘webkitTransitionEnd transitionend otransitionend oTransitionEnd mstransitionend’, jQuery.proxy(huge_it_after_trans)); function huge_it_after_trans() { jQuery(“.huge_it_slide_bg_2,.huge_it_slideshow_image_item_2,.huge_it_slideshow_image_second_item_2 “).css(‘overflow’, ‘hidden’); jQuery(“.huge_it_slide_bg_2”).removeAttr(‘style’); jQuery(current_image_class).removeAttr(‘style’); jQuery(next_image_class).removeAttr(‘style’); jQuery(“.huge_it_slider_2”).removeAttr(‘style’); jQuery(current_image_class).css({‘opacity’ : 0, filter: ‘Alpha(opacity=0)’, ‘z-index’: 1}); jQuery(next_image_class).css({‘opacity’ : 1, filter: ‘Alpha(opacity=100)’, ‘z-index’ : 2}); huge_it_trans_in_progress_2 = false; key = event_stack_2[0].split(“-“); event_stack_2.shift(); huge_it_change_image_2(key[0], key[1], data_2, true,false); } } } function huge_it_cubeH_2(current_image_class, next_image_class, direction) { /* Set to half of image width.*/ var dimension = jQuery(current_image_class).width() / 2; if (direction == ‘right’) { huge_it_cube_2(dimension, dimension, 0, 0, 90, 0, -90, current_image_class, next_image_class, direction); } else if (direction == ‘left’) { huge_it_cube_2(dimension, -dimension, 0, 0, -90, 0, 90, current_image_class, next_image_class, direction); } } function huge_it_cubeV_2(current_image_class, next_image_class, direction) { /* Set to half of image height.*/ var dimension = jQuery(current_image_class).height() / 2; /* If next slide.*/ if (direction == ‘right’) { huge_it_cube_2(dimension, 0, -dimension, 90, 0, -90, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } else if (direction == ‘left’) { huge_it_cube_2(dimension, 0, dimension, -90, 0, 90, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } } /* For browsers that does not support transitions.*/ function huge_it_fallback_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_fade_2(current_image_class, next_image_class, direction); } /* For browsers that support transitions, but not 3d transforms (only used if primary transition makes use of 3d-transforms).*/ function huge_it_fallback3d_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_sliceV_2(current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_none_2(current_image_class, next_image_class, direction) { jQuery(current_image_class).css({‘opacity’ : 0, ‘z-index’: 1}); jQuery(next_image_class).css({‘opacity’ : 1, ‘z-index’ : 2}); /* Set active thumbnail.*/ jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”); } function huge_it_fade_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (huge_it_testBrowser_cssTransitions_2()) {

jQuery(next_image_class).css(‘transition’, ‘opacity ‘ + huge_it_transition_duration_2 + ‘ms linear’); jQuery(current_image_class).css(‘transition’, ‘opacity ‘ + huge_it_transition_duration_2 + ‘ms linear’); jQuery(current_image_class).css({‘opacity’ : 0, ‘z-index’: 1}); jQuery(next_image_class).css({‘opacity’ : 1, ‘z-index’ : 2}); } else {

jQuery(current_image_class).animate({‘opacity’ : 0, ‘z-index’ : 1}, huge_it_transition_duration_2); jQuery(next_image_class).animate({ ‘opacity’ : 1, ‘z-index’: 2 }, { duration: huge_it_transition_duration_2, complete: function () {return false;} }); jQuery(current_image_class).fadeTo(huge_it_transition_duration_2, 0); jQuery(next_image_class).fadeTo(huge_it_transition_duration_2, 1); } jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”); } function huge_it_grid_2(cols, rows, ro, tx, ty, sc, op, current_image_class, next_image_class, direction) { /* If browser does not support CSS transitions.*/ if (!huge_it_testBrowser_cssTransitions_2()) { jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”); return huge_it_fallback_2(current_image_class, next_image_class, direction);

} huge_it_trans_in_progress_2 = true; /* Set active thumbnail.*/ jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”); jQuery(“#huge_it_dots_” + huge_it_current_key_2 + “_2”).removeClass(“huge_it_slideshow_dots_deactive_2”).addClass(“huge_it_slideshow_dots_active_2″); /* The time (in ms) added to/subtracted from the delay total for each new gridlet.*/ var count = (huge_it_transition_duration_2) / (cols + rows); /* Gridlet creator (divisions of the image grid, positioned with background-images to replicate the look of an entire slide image when assembled)*/ function huge_it_gridlet(width, height, top, img_top, left, img_left, src, imgWidth, imgHeight, c, r) { var delay = (c + r) * count; /* Return a gridlet elem with styles for specific transition.*/ return jQuery(”).css({ width : width, height : height, top : top, left : left, backgroundImage : ‘url(“‘ + src + ‘”)’, backgroundColor: jQuery(“.huge_it_slideshow_image_wrap_2”).css(“background-color”), /*backgroundColor: rgba(0, 0, 0, 0),*/ backgroundRepeat: ‘no-repeat’, backgroundPosition : img_left + ‘px ‘ + img_top + ‘px’, backgroundSize : imgWidth + ‘px ‘ + imgHeight + ‘px’, transition : ‘all ‘ + huge_it_transition_duration_2 + ‘ms ease-in-out ‘ + delay + ‘ms’, transform : ‘none’ }); } /* Get the current slide’s image.*/ var cur_img = jQuery(current_image_class).find(‘img’); /* Create a grid to hold the gridlets.*/ var grid = jQuery(”).addClass(‘huge_it_grid_2’); /* Prepend the grid to the next slide (i.e. so it’s above the slide image).*/ jQuery(current_image_class).prepend(grid); /* vars to calculate positioning/size of gridlets*/ var cont = jQuery(“.huge_it_slide_bg_2″); var imgWidth = cur_img.width(); var imgHeight = cur_img.height(); var contWidth = cont.width(), contHeight = cont.height(), imgSrc = cur_img.attr(‘src’),/*.replace(‘/thumb’, ”),*/ colWidth = Math.floor(contWidth / cols), rowHeight = Math.floor(contHeight / rows), colRemainder = contWidth – (cols * colWidth), colAdd = Math.ceil(colRemainder / cols), rowRemainder = contHeight – (rows * rowHeight), rowAdd = Math.ceil(rowRemainder / rows), leftDist = 0, img_leftDist = (jQuery(“.huge_it_slide_bg_2”).width() – cur_img.width()) / 2; /* tx/ty args can be passed as ‘auto’/’min-auto’ (meaning use slide width/height or negative slide width/height).*/ tx = tx === ‘auto’ ? contWidth : tx; tx = tx === ‘min-auto’ ? – contWidth : tx; ty = ty === ‘auto’ ? contHeight : ty; ty = ty === ‘min-auto’ ? – contHeight : ty; /* Loop through cols*/ for (var i = 0; i 0) { newColWidth += add; colRemainder -= add; } /* Nested loop to create row gridlets for each col.*/ for (var j = 0; j 0) { newRowHeight += add; newRowRemainder -= add; } /* Create & append gridlet to grid.*/ grid.append(huge_it_gridlet(newColWidth, newRowHeight, topDist, img_topDst, leftDist, img_leftDist, imgSrc, imgWidth, imgHeight, i, j)); topDist += newRowHeight; img_topDst -= newRowHeight; } img_leftDist -= newColWidth; leftDist += newColWidth; } /* Set event listener on last gridlet to finish transitioning.*/ var last_gridlet = grid.children().last(); /* Show grid & hide the image it replaces.*/ grid.show(); cur_img.css(‘opacity’, 0); /* Add identifying classes to corner gridlets (useful if applying border radius).*/ grid.children().first().addClass(‘rs-top-left’); grid.children().last().addClass(‘rs-bottom-right’); grid.children().eq(rows – 1).addClass(‘rs-bottom-left’); grid.children().eq(- rows).addClass(‘rs-top-right’); /* Execution steps.*/ setTimeout(function () { grid.children().css({ opacity: op, transform: ‘rotate(‘+ ro +’deg) translateX(‘+ tx +’px) translateY(‘+ ty +’px) scale(‘+ sc +’)’ }); }, 1); jQuery(next_image_class).css(‘opacity’, 1); /* After transition.*/ jQuery(last_gridlet).one(‘webkitTransitionEnd transitionend otransitionend oTransitionEnd mstransitionend’, jQuery.proxy(huge_it_after_trans)); function huge_it_after_trans() { jQuery(current_image_class).css({‘opacity’ : 0, ‘z-index’: 1}); jQuery(next_image_class).css({‘opacity’ : 1, ‘z-index’ : 2}); cur_img.css(‘opacity’, 1); grid.remove(); huge_it_trans_in_progress_2 = false; key = event_stack_2[0].split(“-“); event_stack_2.shift(); huge_it_change_image_2(key[0], key[1], data_2, true,false); } } } function huge_it_sliceH_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (direction == ‘right’) { var translateX = ‘min-auto’; } else if (direction == ‘left’) { var translateX = ‘auto’; } huge_it_grid_2(1, 8, 0, translateX, 0, 1, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_sliceV_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (direction == ‘right’) { var translateY = ‘min-auto’; } else if (direction == ‘left’) { var translateY = ‘auto’; } huge_it_grid_2(10, 1, 0, 0, translateY, 1, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_slideV_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (direction == ‘right’) { var translateY = ‘auto’; } else if (direction == ‘left’) { var translateY = ‘min-auto’; } huge_it_grid_2(1, 1, 0, 0, translateY, 1, 1, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_slideH_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (direction == ‘right’) { var translateX = ‘min-auto’; } else if (direction == ‘left’) { var translateX = ‘auto’; } huge_it_grid_2(1, 1, 0, translateX, 0, 1, 1, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_scaleOut_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(1, 1, 0, 0, 0, 1.5, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_scaleIn_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(1, 1, 0, 0, 0, 0.5, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_blockScale_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(8, 6, 0, 0, 0, .6, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_kaleidoscope_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(10, 8, 0, 0, 0, 1, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_fan_2(current_image_class, next_image_class, direction) { if (direction == ‘right’) { var rotate = 45; var translateX = 100; } else if (direction == ‘left’) { var rotate = -45; var translateX = -100; } huge_it_grid_2(1, 10, rotate, translateX, 0, 1, 0, current_image_class, next_image_class, direction); } function huge_it_blindV_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(1, 8, 0, 0, 0, .7, 0, current_image_class, next_image_class); } function huge_it_blindH_2(current_image_class, next_image_class, direction) { huge_it_grid_2(10, 1, 0, 0, 0, .7, 0, current_image_class, next_image_class); } function huge_it_random_2(current_image_class, next_image_class, direction) { var anims = [‘sliceH’, ‘sliceV’, ‘slideH’, ‘slideV’, ‘scaleOut’, ‘scaleIn’, ‘blockScale’, ‘kaleidoscope’, ‘fan’, ‘blindH’, ‘blindV’]; /* Pick a random transition from the anims array.*/ this[“huge_it_” + anims[Math.floor(Math.random() * anims.length)] + “_2”](current_image_class, next_image_class, direction); }

function iterator_2() { return 1; }

jQuery(“#huge_it_current_image_key_2”).val(key); current_key = jQuery(“.huge_it_slideshow_dots_active_2”).attr(“data-image_key”); } if (huge_it_trans_in_progress_2) { event_stack_2.push(current_key + ‘-‘ + key); return; } var direction = ‘right’; direction = ‘left’; } else if (huge_it_current_key_2 == key) { return false; } jQuery(“#huge_it_slideshow_image_2”).attr(‘data-image_id’, data_2[key][“id”]); jQuery(“.huge_it_slideshow_title_text_2”).html(data_2[key][“alt”]); jQuery(“.huge_it_slideshow_description_text_2”).html(data_2[key][“description”]); var current_image_class = “#image_id_2_” + data_2[current_key][“id”]; var next_image_class = “#image_id_2_” + data_2[key][“id”]; var streffect = ‘cubeH’; huge_it_cubeH_2(current_image_class, next_image_class, direction); } else { huge_it_fade_2(current_image_class, next_image_class, direction); } } else { huge_it_cubeH_2(current_image_class, next_image_class, direction); } jQuery(‘.huge_it_slideshow_title_text_2’).removeClass(‘none’); if (jQuery(‘.huge_it_slideshow_title_text_2’).html() == “”) { jQuery(‘.huge_it_slideshow_title_text_2’).addClass(‘none’); } jQuery(‘.huge_it_slideshow_description_text_2’).removeClass(‘none’); if (jQuery(‘.huge_it_slideshow_description_text_2’).html() == “”) { jQuery(‘.huge_it_slideshow_description_text_2’).addClass(‘none’); } jQuery(current_image_class).find(‘.huge_it_slideshow_title_text_2’).addClass(‘none’); jQuery(current_image_class).find(‘.huge_it_slideshow_description_text_2’).addClass(‘none’); huge_it_move_dots_2(); /*** for vimeo and youtube stop pause play etc… ***/ var nextVideo = jQuery(‘#video_id_2_’ + key).attr(‘data-element-id’); var currentVideo = jQuery(‘#video_id_2_’ + current_key).attr(‘data-element-id’); /*** add ***/ if ((jQuery(‘#player_2_’ + current_key)).hasClass(‘huge-it-iframe-vimeo’)) { jQuery(‘#player_2_’ + current_key).vimeo(‘pause’); } if ((jQuery(‘#player_2_’ + key)).hasClass(‘huge-it-iframe-vimeo’) && (‘off’ == ‘on’)) { jQuery(‘#player_2_’ + key).vimeo(‘play’); } window.clearInterval(huge_interval[‘huge_it_playInterval_’ +2]); play_2(); } } var staticthumbWidth; jQuery(window).load(function() { function huge_it_popup_resize_2() { var staticsliderwidth =600; var sliderwidth =600; var bodyWidth = jQuery(window).width(); sliderwidth = parentWidth; } sliderwidth = bodyWidth; } var str=375/(staticsliderwidth); var str2 =100/600; var sliderDynamicImageHeight = sliderwidth*str; var sliderDynamicThumbHeight = 0;

jQuery(‘.huge_it_slideshow_image_wrap_2’).css({‘max-height’:sliderDynamicImageHeight+sliderDynamicThumbHeight}); jQuery(‘.huge_it_slideshow_image_wrap1_2’).css({‘max-height’:sliderDynamicImageHeight}); jQuery(‘.huge_it_slideshow_thumbs_2 li’).css({‘max-height’:sliderDynamicThumbHeight}); jQuery(“#huge_it_loading_image_2”).css({display: “none”}); jQuery(“.huge_it_slideshow_image_wrap1_2”).css({opacity: 1}); jQuery(“.huge_it_slideshow_image_wrap_2”).removeClass(“nocolor”); if (“resize”==”crop”){ jQuery(“.huge_it_slider_ul li img”).each(function(){ jQuery(this).css({‘width’:’100%’,’height’:’auto’/*,’top’:’50%’,’left’:’50%’,’transform’:’translate( -50%, -50% )’*/}); else{ jQuery(this).css({‘height’:’100%’,’width’:’auto’/*,’top’:’50%’,’left’:’50%’,’transform’:’translate( -50%, -50% )’*/}); } }); } jQuery(“.huge_it_slideshow_image_wrap_2″).css({opacity:1}); }

jQuery(window).load(function () { jQuery(window).resize(function() { huge_it_popup_resize_2(); });

return false; });

huge_it_change_image_2(parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()), (parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()) + iterator_2()) % data_2.length, data_2,false,true); return false; });

huge_it_popup_resize_2(); jQuery(‘div[id^=”huge_it_container”]’).bind(“contextmenu”, function () { return false; });

/*HOVER SLIDESHOW*/ jQuery(“#huge_it_slideshow_image_container_2, .huge_it_slideshow_image_container_2, .huge_it_slideshow_dots_container_2,#huge_it_slideshow_right_2,#huge_it_slideshow_left_2”).hover(function(){ jQuery(“#huge_it_slideshow_right_2”).css({‘display’:’inline’}); jQuery(“#huge_it_slideshow_left_2”).css({‘display’:’inline’}); },function(){ jQuery(“#huge_it_slideshow_right_2”).css({‘display’:’none’}); jQuery(“#huge_it_slideshow_left_2″).css({‘display’:’none’}); });

jQuery(“#huge_it_slideshow_image_container_2, .huge_it_slideshow_image_container_2”).hover(function(){ window.clearInterval(huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2]); scrolling = false; },function(){ window.clearInterval(huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2]); scrolling = true; play_2(); }); } play_2(); }); function play_2(){ if(scrolling ){ huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2] = setInterval(function () { var iterator = 1; huge_it_change_image_2(parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()), (parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()) + iterator) % data_2.length, data_2,false,false); }, ‘5000’); } huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2] = setInterval(function () { var iterator = 1; huge_it_change_image_2(parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()), (parseInt(jQuery(‘#huge_it_current_image_key_2’).val()) + iterator) % data_2.length, data_2,false,false); }, ‘5000’); }

} jQuery(window).focus(function() { var i_2 = 0; jQuery(“.huge_it_slider_2”).children(“div”).each(function () { if (jQuery(this).css(‘opacity’) == 1) { jQuery(“#huge_it_current_image_key_2”).val(i_2); } i_2++; }); }); jQuery(window).blur(function() { console.log(event_stack_2); window.clearInterval(huge_interval[‘huge_it_playInterval_’+2]); }); jQuery(window).focus(function() { play_2() }); .imgc_slider #slider77 { border-color: aqua; border-width: 3px; text-transform: uppercase; list-style: none; outline: none; } .thumb_image{ position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left:0; } border-bottom: none !important; } .play-button-slider{ top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } .youtube-icon { position: absolute;

background:url(http://web.archive.org/web/20170620150055im_/http://trinhquynh.edu.vn/wp-content/plugins/slider-image/images/play.youtube.png) center center no-repeat;background-size:14%;}

Bí Quyết Đạt Điểm Tối Đa Phần Đọc

Với cách học bằng sơ đồ tư duy, chúng ta có thể dễ dàng đạt được điểm tối đa với câu hỏi đọc hiểu trong đề thi THPT Quốc gia.

Bước 1: Xác định nội dung văn bản và lựa chọn hình ảnh trung tâm phù hợp

Bước 2: Xác định các cấp độ của câu hỏi.

Thông thường một đề đọc hiểu gồm có 4 câu hỏi ở 4 cấp độ khác nhau. Khi phân chia các cấp độ của câu hỏi, nếu là giáo viên có thể biết câu hỏi mình đặt ra đã đúng chuẩn chưa, còn nếu là học sinh có thể biết được cách trả lời tùy mức độ yêu cầu.

Nhận biết là câu hỏi cấp độ 1: chỉ cần học sinh đọc kỹ văn bản để nhận ra phong cách, phương thức biểu đạt hay nội dung chính của văn bản… câu hỏi cấp độ này chỉ cần trả lời thật ngắn gọn, đủ ý.

Thông hiểu là câu hỏi đòi hỏi bắt đầu tư duy và suy nghĩ để tìm câu trả lời, đôi khi câu trả lời ở ngay trong văn bản. Dạng câu hỏi thông hiểu thường là vì sao, ý nghĩa của, liệt kê các hình ảnh…học sinh không cần suy nghĩ quá sâu xa, không cần suy nghĩ ngoài văn bản.

Vận dụng là câu hỏi cấp độ 3 thường yêu cầu học sinh nhận định đánh giá vấn đề hoặc phân tích một phần văn bản. Câu hỏi này đòi hỏi học sinh có thái độ, quan điểm riêng của bản thân. Câu hỏi chưa đòi hỏi khả năng hành văn nhưng ý phải rõ ràng, mạch lạc.

Vận dụng cao là câu hỏi cấp độ 4 thường yêu cầu học sinh từ vấn đề đặt ra trong văn bản vận dụng vào giải quyết một tình huống thực tế. Bạn phải vận dụng kiến thức xã hội cộng với khả năng hành văn để viết đoạn ngắn sao cho thật xúc tích, các ý không trùng lặp.

Như vậy xác định được mục đích của câu hỏi ngay từ đầu sẽ giúp bạn trả lời đúng trọng tâm đúng yêu cầu của câu hỏi. Người xưa có câu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Bước 3: Hình thành ý trả lời

Đây là bước quan trọng nhất giúp bạn ăn điểm hoàn toàn. Thông thường, bạn hay bị sót ý khi trả lời các câu hỏi đọc hiểu, nhưng với sơ đồ tư duy các ý sẽ được phân chia và không bao giờ lặp nhau.

Để đi đến đáp án cuối cùng, bạn phải trải qua nhiều bước. Điều này tương ứng với các cấp độ của sơ đồ tư duy.

Ví dụ: để xác định được nội dung chính của văn bản (chủ đề của văn bản), trước tiên bạn phải xác định được đề tài của văn bản.

Xác định đề tài bạn trả lời cho câu hỏi: ai, cái gì, sự việc gì… (đề tài người lính, đề tài người nông dân, đề tài tình mẫu tử, đề tài về lòng yêu nước….)

Hay khi chỉ ra ý nghĩa một hình ảnh nào đó, bạn phải phân ra nghĩa đen và nghĩa bóng từ đó thấy được thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm

Khi rút ra cảm nhận, suy nghĩ thực tế, bạn cần phân biệt rõ bài học về nhận thức, tư tưởng, hành động

Chim sơn ca trên đảo Sơn Ca

Đảo Sơn Ca không có sơn ca

Ngày và đêm rùng rùng tiếng sóng

Lúc nào biển cũng là biển động

Sóng ngả nghiêng ầm vỡ quanh nhà…

Đảo Sơn Ca không có sơn ca

Đêm trăng lên cát trắng mà đỏ áy

Ngày lòe lửa, hoàng hôn rần rật cháy

Cỏ chưa kịp non đã vội úa già.

Đảo Sơn Ca không có sơn ca

Không có giống chim nào sống được

Cái doi cát mỏng manh như bọt nước

Trôi lang thang trên mặt biển sẫm màu mây

Có tiếng chim nào ríu ran đâu đây

Mà hòn đảo bỗng bồng bềnh hư ảo

Tôi ngước tìm. Thấy anh lính Hải quân

Đứng ngang trời thổi sáo…

(Trần Đăng Khoa, Đảo Sơn Ca, 4 – 1976)

Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 2: Hãy liệt kê những hình ảnh thể hiện sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đảo xa.

Câu 3: Câu thơ được nhắc lại nhiều lần: Đảo Sơn Ca không có sơn ca nhằm nhấn mạnh ý nghĩa thông điệp gì?

Câu 4: Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh anh lính Hải quân trong hai câu thơ cuối:

‘Tôi ngước tìm. Thấy anh lính Hải quân

Đứng ngang trời thổi sáo…’

Hướng dẫn học sinh đọc hiểu bằng sơ đồ tư duy:

Tìm Hiểu Chim Yến Làm Tổ Như Thế Nào ?

THAM KHẢO THÊM: Sản phẩm tổ yến sào thượng hạng tại Đệ Nhất Yến Sào Những cách chế biến tổ yến sào ngon và hấp dẫn Những công dụng của tổ yến sào với sức khỏe

Chim yến làm tổ như thế nào ?

Thành phần tạo nên tổ yến

Tổ yến được tạo nên từ dịch tiết ra từ miệng chim Yến hay còn gọi là nước bọt của con chim Yến chứ không phải xây bằng cây cỏ, rêu, lá, lông chim như những loài chim khác thường làm tổ. Khi nước bọt của chim Yến khô cứng lại, chúng sẽ hình thành tổ rất vững chắc. Như vậy, thành phần chính tạo nên tổ yến đó là nước bọt của chim Yến

Cách làm tổ của chim Yến

Vị trí xây tổ

Khi bước vào mùa làm tổ, chim Yến bắt đầu tìm vị trí để xây tổ. Vị trí xây tổ có quyết định đến sự vững chắc của tổ yến nên chim Yến thường tìm những vị trí an toàn để xây tổ và vị trí này sẽ cố định trong nhiều năm, chim Yến chọn một vị trí và xây tổ làm nhiều lần ở vị trí đó.

Quá trình làm tổ yến

Sau khi chọn được vị trí xây tổ, vào thời điểm nước bọt chim Yến phát triển là lúc chim Yến bắt đầu xây tổ. Khi nước bọt tiết ra, chim Yến dùng lưỡi đẩy nước bọt ra khỏi miệng và quẹt lên thành vách tạo hình. Quá trình này sẽ được diễn ra liên tục như thế để định hình. Sau 2-3 tiếng đồng hồ là nước bọt của chim Yến sẽ khô lại. Điều đặc biệt là việc tiết nước bọt của chim Yến không dễ dàng gì mà chúng phải xù lông, nhắm mắt, rất vất vả để tiết nước bọt lên thành vách. Đó là lý do vì sao mà giá trị dinh dưỡng của tổ yến rất cao. Và cùng chính vì trong quá trình tiết nước bọt, chim Yến phải xù lông lên, đạp cánh nên đôi khi có lông chim Yến bay vào tổ và kết dính với các sợi yến chưa kịp khô lại, vì thế nên có loại tổ yến thô còn lông chim Yến.

Cứ mỗi đêm chim Yến lại dùng nước bọt của mình để xây tổ và sau nhiều đêm thì tổ yến sẽ được hình thành. Theo thống kê thì cữ mỗi đêm chim Yến lại xây được khoảng 1mm tổ yến.

Sau nhiều đêm dùng nước bọt xây tổ, tổ yến được hình thành với độ lớn đủ lớn. Sau đó chúng sẽ nhảy lên vách hay mép tổ rồi quẹt nước bọt vào lòng tổ yến để tạo nơi đẻ trứng. Nếu bạn nhìn thấy trong tổ có lớp xơ mướp thì chứng tỏ chim Yến sắp đẻ trứng.

Hình dáng tổ yến

Tổ yến thông thường có hình dạng như nửa chén trà úp và được dính vào thành hang đá (nếu là yến tự nhiên ngoài biển đảo) và thành nhà yến (nếu nuôi yến trong nhà do mình thiết kế).

Tổ yến bao gồm nhiều phiến mỏng được tạo nên từ nước bọt của chim Yến, chúng kết dính lại với nhau và tạo thành tổ yến.

Có những tổ yến cao, có kích thước lớn đó là do sau khi chim Yến đẻ trứng, chim Yến vẫn tiếp tục làm tổ cao thêm 1-2cm nữa, vì thế với những tổ yến già thường có kích thước lớn hơn so với những tổ yến được thu hoạch từ sớm.Về sau thì tổ yến sào sẽ càng nhỏ dần ở những lần xây tổ tiếp theo.

Công dụng của tổ yến

Yến sào chứa hàm lượng protein cao (45-55%), trong đó chứa 18 loại axit amin, một số axit amin có hàm lượng rất cao như aspartic acid (4,69%), proline (5,27%) có tác dụng tái tạo tế bào cơ, các mô và da. Có những axit amin không thể thay thế như cystein, phenylalamine (4,50%) có tác dụng tăng cường trí nhớ, tăng dẫn truyền xung động thần kinh, tăng hấp thu vitamin D từ ánh sáng mặt trời. Tyrosine và acid syalic (8,6%) có tác dụng phục hồi nhanh khi cơ thể bị nhiễm xạ hay tổn thương hồng cầu, glucosamine giúp phục hồi sụn bao khớp trong những trường hợp thoái hóa khớp…

Tổ yến sào chứa 31 nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự phát triển của trẻ và bồi dưỡng cho người già. Tổ Yến giàu canxi và sắt, có các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ như mangan, brôm, đồng, kẽm. Có nguyên tố kích thích tiêu hóa như crôm, nguyên tố chống lão hóa, chống tia phóng xạ như se-len. Yến sào chứa đường galactose mà không có chất béo. Threonine có trong yến sào hỗ trợ hình thành collagen và elastin – là hai chất tái tạo lại cấu trúc da, kết hợp với Glycine ngăn ngừa nếp nhăn, chống lão hóa, chống nổi mụn tàn nhang, vết nám và bảo vệ da, làm cho làn da sáng mịn đầy sức sống. Chất Trytophan giúp thai nhi phát triển cân bằng và khỏe mạnh…

Món ngon chế biến từ tổ yến

Tổ Yến giúp người cao tuổi cải thiện không chỉ về thể chất mà còn về trí não như: cải thiện trí nhớ (Phenylalanine), các vấn đề về gan (Threonine), đường ruột (Histidine), điều chỉnh lượng đường trong máu (Leucine), tăng khả năng hấp thụ canxi, chống lão hóa cột sống (Lysine), chống viêm khớp (Methionine). Đặc biệt acid syalic và Tyrosine giúp phục hồi nhanh cơ thể bệnh nhân ung thư sau xạ trị, hóa trị, bệnh nhân sau khi mổ (nhất là về phổi, thận).

Nuôi Dưỡng Như Thế Nào Để Họa Mi Hót Nhiều? (Phần 2)

+ Quan sát những sợi râu đen như râu mèo của chúng, nếu là Họa Mi trốngthì những sợi này mọc xuôi theo chiều mỏ, còn chim Họa Mi mái thì mọc ngang.

+ Còn kinh nghiệm nữa là.quan sát tổng thể hình dáng : thường thì chim mái và trống còn có nhiều điểm khác nhau. Chim mái thường đầu nhỏ, thân hình mảnh khảnh, chân nhỏ…chim trốg thì vạm vỡ, đầu to… Chúng ta để quan sát như vậy thì rất khó, vì ta dễ bị hoa mắt với hàng chục hàng trăm con ở trong lồng. Quan sát con chim Họa Mi khác quan sát một con ngựa,con chó ở chỗ,với ngựa hay chó thì càng nhìn kĩ thì ta sẽ thấy rõ những điểm tốt và xấu. Tuy nhiên với chim chóc thì ngược lại, ta càng quan sát nhiều thì càng dễ bị hoa mắt. Theo kinh nghiệm, khi nào thấy rối mắt ta nên bỏ đi nơi khác một lúc.sau đó mới quay lại quan sát từ đầu.

4/.Thức ăn và cách làm thức ăn cho chim Họa Mi.

-1 lon gạo tấm (250g)

– 5 quả trứng gà hay vịt.

– 1 muỗng cafe đường cát.

– 2 muỗng cafe bột sò và xương.

– Rang tấm, gạo bằng chảo dưới lửa nhỏ,khi nào thấy hơi vàng thì bắt chảo xuống. Cho 5 quả trứng vào tấm, rắc đường bột sò vào và trộn đều sau đó đem phơi khô, có thể tấm bị vón cục lại, ta cần bóp nhuyễn ra. Lưu ý: Có nhiều người chỉ sử dụng lòng đỏ của trứng gà nhưng theo quan điểm cá nhân và cũng dựa vào kinh nghiệm của nhiều nghệ nhân nuôi chim Họa Mi thì chúng ta có thể sử dụng tất cả lòng trắng trứng, chim Họa Mi ăn vẫn khoẻ mạnh và còn đẹp mã, bóng lông nữa.

– Ngoài ra mỗi ngày ta cần bổ sung thêm thức ăn tươi cho chim Họa Mi hót ăn như là cào cào, sâu tươi, không nên cho Họa Mi ăn sâu khô vì giọng chim sẽ hư,khàn.

– Cần nói thêmchim Họa Mi hótcũng dễ nuôi vì có người cho ăn cả bột đậu. nhưng giọng mi trở nên khàn vì có nhiều chất dầu.

Bạn đang xem bài viết Làm Thế Nào Để Đạt Được Điểm Tối Đa Phần Đọc Hiểu? trên website Topcareplaza.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!